Đánh giá Ford Transit Medium 2017

Ford Transit được giới thiệu lần đầu tại Việt Nam vào năm 1997. Và từ lần đầu đó đến nay đã 20 năm. 20...

Chi tiết xe Ford Transit 2017

Ford Transit tại thị trường Việt Nam - Chi tiết xe Ford Transit 2017 Được giới thiệu lần đầu tiên...