Biển số xe định danh sẽ đi theo chủ xe suốt đời, không được phép mua bán, chuyển nhượng; mỗi chủ xe được sở hữu nhiều biển số… là những nội dung chính trong thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7

Theo dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới thay thế Thông tư 54/2020 đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của người sở hữu. Thông tư này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7.

1. Biển số sẽ được quản lý theo mã định danh của người sở hữu. Biển số vẫn được cấp theo dạng như trước đây, chỉ khác về cách quản lý. Nói cách khác là trước đây xe nào biển đó, giờ thì người nào biển đó, biển đi theo người. Với tổ chức, biển số được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

2. Ví dụ bạn sở hữu xe mang BKS 12A-222.22, bạn mang xe đi đăng ký mã số định danh của bạn, và khi ra đường không cần biết xe gì, chỉ cần nhìn thấy BKS 12A-222.22 thì hệ thông sẽ nhận diện đó là bạn (định danh). Trước đây bạn bán xe sẽ bán cả xe cùng biển số, nhưng giờ bán xe bạn sẽ giữ lại biển số và đăng ký, nộp cho cơ quan công an, bao giờ bạn mua xe mới thì lại ra công an cấp lại biển 12A-222.22 và làm đăng ký xe mới, tức là xe bạn có thể đổi nhưng biển số xe sẽ được giữ nguyên.

3. Một người sở hữu nhiều xe thì vẫn mỗi xe 1 biển số, và các biển số đó được quản lý theo mã định danh của người đó.

4. Biển số định danh sẽ đi theo 1 người đó suốt đời, không được phép mua bán chuyển nhượng biển số xe, riêng với biển số đấu giá thì được phép chuyển nhượng biển kèm theo xe. Ví dụ anh A trúng đấu giá biển 12A- 222.22, mang về lắp vào xe Lexus, 1 thời gian sau anh A cần tiền bán, anh A được phép bán chiếc xe Lexus + BKS 12A-222.22 cho anh B, nhưng anh B không có quyền định danh biển 12A-222.22 theo mã định danh của mình để tiếp tục lắp xe khác, khi nào xe hỏng, mất trộm, hết niên hạn hoặc bán xe thì nhà nước thu hồi BKS 12A-222.22 rồi lại mang đấu giá tiếp cho chủ mới.

5. Biển 5 số khi định danh sẽ giữ nguyên, riêng biển 3 4 số sẽ cấp đổi sang biển 5 số.

6. Những xe chưa sang tên đổi chủ, mới công chứng uỷ quyền thì sau 1/7 khi định danh sẽ bỏ biển cũ và bấm biển mới.

7. Từ ngày 1.7 sẽ định danh cả biển số ô tô và xe máy, dự kiến quá trình định danh hoàn tất trong 2 năm. 8. Từ 1.7 bắt đầu đấu giá biển số ô tô, chưa đấu giá biển số xe máy. Ô tô muốn đấu giá xe đặt trước 40tr, bước giá 5tr, hình thức đấu giá online. Số lượng biển đấu giá mỗi phiên sẽ do bộ trưởng BCA quyết định.